Telemark Coaching
Bedriftsforbundet

COS

Helsedirektoratet

Velkommen

Telemark Coachings spisskompetanse er Foreldrecoaching, Livsstilcoaching og Teamcoaching.

Ring 995 70 614 eller send en mail til vibeke@telemarkcoaching.no om du har utfordringer du ønsker løsninger på!

Foreldrecoaching er for deg som vil gjøre ditt beste for at ditt barn skal bli trygt tilknyttet sine foreldre, som vil at barnet skal klare seg godt på skolen, få venner og få god selvfølelse og selvtillit. Programmet du gjennomgår vil handle om 4 samtaler hvor du ser på dine styrker og svakheter som forelder, hva du kan forbedre, - og hva som hemmer og fremmer dette. Deretter ser vi sammen på video som du selv har tatt opp, og reflekterer sammen for å forstå ditt barn og ditt barns behov.

  

Livsstilcoaching er for deg som vil gjøre det beste ut av en utfordring du har fått eller erkjent i livet. Trenger du mer selvtillit? Trenger du å finne ut hvem du er og hva din personlige stil er? Trenger du for eksempel hjelp til å tenke nytt pga samlivsbrudd, utbrenthet, brudd i nære relasjoner eller personlig utvikling er Coaching et trygt alternativ for deg. Coaching åpner for muligheter og geniale løsninger. Har du råd til å la være? 4-6 Coacingsamtaler med hjemmeoppgaver til hver time, vil føre deg nærmere det du ønsker og savner.

Teamcoaching er for deg som vil videreutvikle ditt team ved å skape gode samarbeidsforhold og et sunt arbeidsmiljø, som er preget av hva dere kan gjøre sammen for å bli bedre. Tilbudet omhandler en prosessorientert utvikling (Metaplan) over 6 mnd. Målet er at deltakerne skal bli bedre kjent med hverandre og sammen utvikle et psykososialt arbeidsmiljø som fremmer toleranse, humør, arbeidsglede og arbeidsinnsats! Resultater som økt signaturfrekvens, økt omsetning og utvikling er for deg som vil forfølge og søke suksess!


Telemark Coaching

har egne kurs og foredrag for deg som ønsker å øke kompetansen eller veilede personalet i Barnehage, Barneteam, Helsestasjoner og Barneavdelinger på ulike nivå.

Kurs i:

  • Omsorgssvikt
  • Voksenrollen
  • Helhetlig Differensiert Tilnærming (HDT)
  • Tegn og Symptomer på rusmiddelmissbrukende og psykisk syke foreldre

Ta kontakt ved å ringe 995 70 614
Eller send mail til vibeke@telemarkcoaching.no