Telemark Coaching
Bedriftsforbundet

Referanser

Telemark Coaching sitt personal er offentlig godkjent i coaching og kompetanseutvikling, både på individ- og gruppenivå, og vi er stolte av våre referanser.

Vi gir deg gjerne telefonnummer til våre referanser, dersom du ønsker å ta kontakt med dem.

 

Jeg har hatt den gleden av å bli coachet av Vibeke over en lengre periode.
Mitt mål var å utvikle mine egenskaper som coach. Gjennom gode og utfordrende samtaler tok jeg et 7-milssteg i riktig retning. Jeg er glad jeg fant Vibeke og ikke minst at hun tok seg tid til meg. Hun anbefales på det varmeste.

Lærer / Selvstendignæringsdrivende

 

"Vår bedrift har brukt Telemark Coaching v/ Vibeke Mogstad når det gjelder Teamcoaching og sparring for leder.

Etter å ha gjennomført teamcoaching har teamet blitt sterkere, tryggere på hverandre, vi tør mer i forhold til jobben og tar utfordringer. Selvtilliten har blitt bedre. Vi har også blitt tydeligere på hva som motiverer oss for å gå på jobben.

Når det gjelder sparring for leder har det gått på å tenke høyt ang prosjekter, få tilbakemeldinger, forberedelse av medarbeidersamtaler. Det har vært og er viktig å ha noen å diskutere med som ikke er en ansatt eller andre nært tilknyttet firmaet.

Vi opplever Telemark Coaching som et firma med integritet, vilje og evne til å jobbe med forbedringer og utvikling bedriften. De har absolutt fokus på kunden de jobber med og gir 150%.

Samtidig er de lette å kommunisere med og forstår kodene i arbeidslivet.

Jeg vil gi Telemark coaching mine beste anbefalinger og vil selv bruke deres tjenester videre".

Daglig leder

 

"Coaching med Telemark Coaching har hjulpet meg, både personlig og firmaet vårt, veldig mye lenger i tankeprosessen enn hva jeg kunne forestilt meg. Deres teknikker leder oss til hjernens mest kreative kroker og fremmer samarbeidet til det ytterste. I tillegg er de gledesspredere som sprer både glede og godhet til alle i sitt nærvær.

Sparring og samtaler med Vibeke er et høydepunkt i hverdagen. Om motivasjonen eller humøret er lengt nede, er toppformen bare en samtale med Vibeke unna. Hennes vinnende vesen og entusiastiske personlighet spriter opp ethvert rom hun beveger seg inn i".

Produktutvikler og Styreformann  

"Jeg har hatt veldig mye nytte av coaching, både profesjonelt og privat. Spesielt det å benytte seg av Telemark Coaching som sparringspartner og relasjonsbygger. Når en sitter som toppleder for 80 ansatte er det ikke alltid lett å snakke med noen andre, i egen bedrift. Dette gjelder spesielt i saker som har med personal på arbeidsplassen. En kan ikke snakke med andre ansatte, da er det godt å sparre med noen som ser ting fra utsiden. Coachen kommer ikke med fasitsvar, de hjelper deg med å komme med forslag til løsninger. Men en må huske at det er en selv som skal jobbe de ut".

Avdelingssjef i vaktbransjen

 

"Jeg er utdannet sykepleier og har jobbet som leder i kommunehelsetjenesten i en del år.

Jeg gikk inn i coaching - prosessen med tanker om å få hjelp til et problem og oppdaget underveis at problemstillingen egentlig lå på et helt annet plan.Jeg opplevde at coaching var en metode som gjorde meg veldig aktiv i egen prosess. Da jeg fant ut hva som egentlig var mitt problem, fikk jeg også coaching på hvordan jeg ville gripe saken an. Hele prosessen ga meg energi til virkelig å gjøre noen nødvendige grep i livet mitt. Coachingen hjalp meg til å se hvor problemet lå og til å finne handlingskraften min.Jeg fikk rett og slett tatt tak i livet mitt på en
god måte."

Leder i Porsgrunn kommune"Eg valde å prøve Telemark Coaching fordi eg var i ein konfliktfylt relasjon som tappa meg for energi. I coachingprosessen oppdaga eg at eg hadde fleire valg enn eg i utganspunktet var klar over og blei bevisst strategiar eg kunne bruke for å betre denne samhandlinga.
Prosessen gav meg handlekraft og i dag er det rart å tenke på at eg, før coachinga, bruka så mykje tid og krefter på denne relasjonen!"

Sjukepleiar

 

 "Reflekterende team med Telemark Coaching er tingen. Etter å ha deltatt på reflekterende team satt jeg igjen med en mengde tanker og ideer å arbeide ut i fra. Det kom frem flere konkrete
ideer som jeg ikke hadde kommet på selv. Ideene har i dag ført til at jeg på en enkel måte har kommet flere steg videre i utførelsen av mitt firma. Omsetningen i firmaet har økt med 1500%
litt over 3 måneder!!!!!!"

Selvstendig næringsdrivende