Telemark Coaching
Bedriftsforbundet

Hva kan du risikere med ikke å gi deg selv muligheten til å velge noe annet?

Coaching er prosesser for å frigjøre og utvikle menneskers potensial.
Gruppecoaching er prosesser for å frigjøre og utvikle gruppens potensial.

Coaching har sitt fundament i en grunnleggende positiv holdning til hva den enkelte av
oss kan få til. Den fokuserer på en positiv utvikling og er resultatorientert. Essensen og siktemålet med all coaching er bevisstgjøring, læring, videreutvikling (praksisteoriutvikling)
og ansvarliggjøring - en visjon - hos kunden. Kunden kan være deg som privatperson, deg som leder eller ditt team.

Coaching er basert på tillit, respekt og et ideologisk grunnlag. Det ideologiske grunnlaget er eksistensialisme, konstruktivisme, humanismen og fenomenologi.

Likefullt bygger også coaching på tankegangen om at det er mer å hente i å fokusere på muligheter og hvordan situasjoner ser ut når de er løst, enn å grave seg ned i problemenes
detaljer. Da opplever kunden å finne løsninger han knapt hadde drømt om – og ettersom de kommer fra ham selv, er han gjerne svært så motiver for å sette dem ut i livet. En coach er prosessekspert, ikke fagekspert.

Coaching knytter folk til sine indre styrker. Kunden blir mer bevisst sine muligheter, de indre bremsene blir minimalisert og kunden har samtidig en støtte og et samspill med sin coach.

For å få fram en grunnleggende tro - en visjon - på at man kan lykkes bruker coach ulike verktøy.

Coachingverktøyet består bla. av:

• Effektfull lytting
• Effektfulle spørsmål
• Effektfull tilbakemelding
• Effektfull målstyring
• Handlingsorientering
• Bevisstgjøring av verdier
 • Å bidra til økt selvfølelse og selvtillit
• Klokskap
• Humor
• Oppvåkning
• Bevissthet
• Relasjonsledelse og dialog
• Tankekraft
• Energioverføring
• Trening

Coaching har også en sterk pedagogisk og didaktisk tilknytning.