Telemark Coaching
Bedriftsforbundet

Hvor vil du?

Livscoaching er en samtale hvor du som person settes i sentrum. Coach sin oppgave er bl.a.
å lytte, stille spørsmål og gi tilbakemelding. Coaching er svært resultatorientert med teknikker bl.a. hentet fra idrettsverdenen. Derfor trenger du heller ikke investere i mange timer.

Sammen klargjør vi ditt dilemma/utfordring. Med en coach kan du trene deg til målstyrte handlinger og utvikle ditt potensial (for eksempel som forelder, livsledsager, kollega, leder, trener, student eller venn). Du blir i bedre stand til å se løsninger på oppgaver du står overfor.
Du er ansvarlig for egne valg og ser betydningen av hva du vil vinne ved å frigjøre dine indre ønsker og behov. Coachingen skal hjelpe deg frem til å få klarhet i hva du virkelig vil, og ikke minst; hvordan du skal klare det. En coach er prosessekspert.

I coaching vies det mye oppmerksomhet på å gi rom for trygghet og tillit. Det er ikke vanlig
å gi råd i coaching. Dette for at du skal kunne sprenge grenser og ha et eierforhold til egen utvikling.

Du er velkommen til å ta kontakt til en gratis prøvesamtale!

En vanlig coachingperiode er 2-4 måneder med samtaler 2-4 ganger i måneden.
Du kan betale selv eller oppfordre arbeidsgiver til å betale.
Pris pr. time: 900,- eks. mva.

Livscoaching passer for deg som:

• vil øke selvfølelse og selvtillit
• vil klargjøre hva som motiverer deg
• har en drøm du vil realisere
• vil ha endringer i livet
• vil ta bedre vare på deg selv
• vil realisere det gode liv
• vil finne ditt hjerte og sjel midt oppe i alle gjøremål
• er utbrent
• vil ta bevisste valg om utdanning og yrkesvalg
• vil utvikle deg i jobben
• står overfor et karrierevalg
• er nysgjerrig på deg selv og dine ressurser
• er klar for å oppdage tanker, holdninger og vaner som begrenser deg
• vil skape styring i eget liv, gjøre bevisste valg og handle i tråd med dine verdier
• vil ta ut ditt fulle og hele potensial
• er villig til å si NEI til det som stjeler energi og JA til din livskvalitet
• er villlig til å bli utfordret og støttet på samme tid
• vil utvikle ditt talent inne et eller flere områder
• vil ha mer balanse i livet
• vil møte en gladere hverdag
• mm