Telemark Coaching
Bedriftsforbundet

Etikk og moral hos Telemark Coaching

Telemark Coaching har et ansvar for å gi utøver coaching av høy kvalitet. Samtidig er det coach sitt ansvar å forvalte og utøve coachingen. Det er en selvfølge at coach utøver sin virksomhet på en profesjonell, menneskelig og etisk høyverdig måte. Coach skal i utøvelsen av coaching ta utgangspunkt i respekt for valg og det enkelte menneskes egenverd. Det forventes også at utøver bidrar til at coachingen fungerer optimalt.


  1. Vi garanterer taushetsplikt.
  2. Samarbeidet skal bygge på tillit, respekt og likeverd.
  3. Coach må være bevisst den asymmetri som eksisterer i coachingrelasjonen. Faglig kunnskap og autoritet skal ikke utnyttes til å vinne faglige/personlige fordeler på bekostning av andre eller utnyttes til å krenke eller undertrykke andre.
  4. Coach må sørge for å holde en profesjonell avstand til utøver og har et særskilt ansvar for ikke innlede relasjoner som setter utøver i en sårbar situasjon.
  5. Coach må være sin rolle bevisst i coachingrelasjonen og ikke inneha en dobbel agenda.
  6. Vi omtaler våre kollegaer med respekt.
  7. Telemark Coaching bryter ikke norsk lov for sine utøvere.
  8. Dersom det oppstår situasjoner som gjør coachingrelasjonen vanskelig for utøver / coach må dette drøftes.
  9. Coach sørger for å øke egen kompetanse.
  10. Telemark Coaching tilbyr ikke terapi/behandling. Hovedregel er å oppfordre slike utøvere til å oppsøke andre hjelpeinstanser.