Telemark Coaching
Bedriftsforbundet

CV

Vibeke Mogstad

Født: 2.mai 1969
Tlf: 995 70 614

Utdannelse:

2012 Sertifisert COS-P veileder

2008-2009 Helsedirektoratet og Borgestadklinikken
Samspill og tilknytningsteori med Kari Killén

2005-2006 Høgskolen i Hedmark
Studie i gruppecoaching og kompetanseutvikling

2005 BI
Coaching i næring fase I

2004 Høgskolen i Hedmark
Studie i coaching og kompetanseutvikling

1994 Høgskolen i Telemark
Studert etikk og ex.phil

1990-1993 Arendal Sykepleierhøgskole
Hovedoppgave: ”Hvordan kan sykepleierens helhetssyn uttrykkes i den
mellommenneskelige prosessen.”

1985-1989 Idrettslinja og naturfaglinja ved Porsgrunn og Skien videregående

Arbeidserfaring:
2004-dd Daglig leder i Telemark Coaching
2013-dd Høgskolelærer ved HiT
1996-2013 Avdelingssykepleier v/ Borgestadklinikken
1993-1996 Sykepleier med.avd Telemark Sentralsykehus
1992-1993 Pleiepersonell ved psykiatriske og geriatriske avd. Arendal Sentralsykehus
1988-1990 Servitør, bartender og vaskehjelp ved Park Restauranten 100% stilling
1987-1988 Porsgrunn Taxi, koordinator av turer og sentralbordansvarlig ca 30%

1986-1987 Servicemedarbeider i Telenor, sporadiske vakter og ferieavløser
1985 Sommervikar som vaskehjelp i Telenor

Samt pass av barn og hunder i nabolaget fra jeg kan huske

Verv: Representantskapet i Skien
Sekretær i AUF/Skolelaget ved Skien videregående skole
Sekretær og kasserer ved AUF i flere perioder
Styremedlem i Norsk Retrieverhunds forbund
Lagkaptein på kretslag og klubblag i håndball
Sekretær i russestyret 1989
Tillitselev barne-, ungdoms- og videregående skoleLitt mer om meg

 • Vokser opp som enebarn med mange gode venner og et helt spesielt forhold til farmor. Hun har lært meg mye om samspill, politikk, relasjoner og inkludering.
 • Mormor elsker husarbeid og viser meg Mor Åse. Mor Åse er en spaltist i ukebladet "Hjemmet." Der lærer jeg om hundrevis av løsninger i nære relasjoner og kloke refleksjoner på livets vei.
 • Begynner på barneskolen, og lager skjemaer som kartlegger venninners evner, gleder og drømmer. Har stor interesse av dette og bruker mye tid på å leve meg inn i Deres liv. Starter ungdomsforeningen UFPG. Ungdomsforeningen på Gråtenmoen. Er syk en liten periode og starter som redaktør i familiens lille avis "Hallo Avis."
 • Har så en fantastisk ungdomstid med alt hva hjertet kan drømme om. En enorm ressurs og evig kilde til energi. Er masse forelsket og interessert i trening og venner. Utrolig glad i andre mennesker. Blir barnevakt og hundepasser.
 • Min første Coaching Samtale har jeg som gravid med førstemann i 1992, uten at jeg visste det var det jeg holdt på med. Kartlegger ressurser og drømmer hos min kommende mann og meg selv til et felles prosjekt som har vart i 26 år.
 • I 1993 blir jeg sykepleier, og stolt forfatter av egen Bacheloroppgave med hovedfokus på det mellommenneskelige.
 • Blir mamma igjen i -94' 00' 02' med samme mann
 • I 2005 starter jeg på off.godkjente studier i Coaching og Kompetanseutvikling, og Telemark Coaching blir en realitet. Deretter BI-studier med innovasjon Norge og Etablererkontoret.
 • Studerer samspill og tilknytning i 2 år med Kari Killén, Helsedirektoratet og Borgestadklinikken. Er med på å utvikle metoder for å øke trygg tilknytning mellom foreldre og barn som lider av rus og psykisk sykdom i nære relasjoner.
 • Implementerer Helhetlig Differensiert Tilnærming (HDT) sammen med kollegaer på Borgestadklinikken. Har deretter undervisning og veiledning ved de fleste avdelingene på klinikken. Begynner å holde kurs og foredrag. Veileder barnehager, kommuner og team.
 • Tar så COS-P Sertifisering. Implementerer metoden med en kollega på familieenheten, på Borgestadklinikken.
 • Skriver praksisveiledermanual for kontaktsykepleiere til Bachelorstudenter i sykepleie og vernepleie. Utarbeider en håndbok som leder i prosjektgruppen.
 • Er hovedsøker om Kongens Fortjenst Medalje til Kari Killén, og får dette igjennom i samarbeid med flere kollegaer og bekjente som medsøkere. Telemark Coaching arrangerer en flott dag på Bristol i Oslo med Barne- og likestillingsminister Inga Martha Thorkildsen som overrekker Kongens Fortjenst medalje til en verdig Kari.
 • Slutter på Borgestadklinikken 21.10.13 etter 17 år, og arbeider som Daglig Leder og Coach i Telemark Coaching.
 • Begynner 27.10.13 som Høgskolelærer på deltid ved HiT for Bachelorstudentene i Psykisk Helsearbeid.
Takk til alle som har vært med på å gi vind i seila mine. Hver og en er i hjertet. Ingen nevnt, ingen glemt.